alt-text for my file
0%
Caution: JavaScript execution is disabled in your browser or for this website. You may not be able to answer all questions in this survey. Please, verify your browser parameters.

Истражување за претприемништво и иновации

Почитувани,

Добредојдовте на истражувањето за претприемништво и иновации во РСМ како дел од проектот . Анкетата е наменета за моментални и идни претприемачи кои имаат желба за започнување на бизнис во иднина, но поседуваат иновативна идеа. 

За пополнување на анкетата ќе ви бидат потребни помеѓу 7 - 12 минути и прашањата не побаруваат внесување на сензитивни или тајни информации или податоци.

Анонимност: Пополнувањето на прашалникот е анонимно, без потреба за прибирање или внесување на лични податоци, како и без можност за поврзување помеѓу анкетата и конкретно физичко лице. Единствено е овозможена опцијата "cookie" за внесување на еден прашалник од една IP Адреса без зачувување на самата адреса, за да се оневозможи злоупотреба и намерно пополнување на поголем број анкети.

Доколку имате технички проблеми или потреба за дополнителни информации Тимот на Инсајдер ИД ви стои на располагање на info@insider.mk и +389 71 210 471.

Напомена: Дел од анкетата е намената за проектот "Innovative Business in Sea, Environment & Agriculture and IT - IBiSEAit"

Однапред Ви багодариме на учеството.

Тимот на Инсајдер ИД

Оваа анкета има 67 прашања.
Анкетава е анонимна.

Евиденцијата на вашите одговори на прашалникот не содржат никакви информации преку кои може да бидете идентификувани, освен ако не е експлицитно поставено такво прашање.

Ако користите идентификационен токен за пристап до оваа анкета, бидете сигурни дека овој токен нема да се зачува заедно со вашите одговори. Се зачувува во посебна база на податоци и се ажурира само за да покаже дали сте одговориле на прашалникот или не. Не постои начин за поврзување на идентификацискиот токен со одговорите на прашалникот.