alt-text for my file
0%
Caution: JavaScript execution is disabled in your browser or for this website. You may not be able to answer all questions in this survey. Please, verify your browser parameters.

Профили на потрошувачи

Почитувани,

Следната анкета е целосно анонимна, Инсајдер ИД нема никаква можност за поврзување на анкета со конткретно лице или пристап до дополнитлени информации од тие кои се поставени во самата анкета. 

Анкетата содржи три дела, од кои првиот на општо задоволство од буџетот со кој се располага на месечно ниво и начинот на неговото распоредување, второтиот на користење на социјални медиуми и значење на различни извори на информации и третиот се однесува на користење на осигурителни услуги.

Агенцијата Инсајдер ИД спроведува истражување за генерално профилирање на потрошувачите и навики за користење на осигирителни услуги.

За пополнување на анкетата во просек се потребни помеѓу 8 - 10 минути.

За дополнителни информации контактирајте на info@insider.mk или телефонскиот број +389 71 210 471.

Однапред ви благодариме на Вашиот одговор,

Тимот на Инсајдер ИД

Оваа анкета има 40 прашања.
Анкетава е анонимна.

Евиденцијата на вашите одговори на прашалникот не содржат никакви информации преку кои може да бидете идентификувани, освен ако не е експлицитно поставено такво прашање.

Ако користите идентификационен токен за пристап до оваа анкета, бидете сигурни дека овој токен нема да се зачува заедно со вашите одговори. Се зачувува во посебна база на податоци и се ажурира само за да покаже дали сте одговориле на прашалникот или не. Не постои начин за поврзување на идентификацискиот токен со одговорите на прашалникот.